Wallache

17 Wallache
0 Wallache kommen noch

Lucky

Name: Lucky
Geschlecht: Wallach
Rasse: Welsh Mountain
Alter: 12 Jahre
Pfleger:
Besitzer:
Preis: 25.000 T€


Max

Name: Max
Geschlecht: Wallach
Rasse: Haflinger
Alter: 15 Jahre
Pfleger:
Besitzer:
Preis: 29.000 T€


Douglas

Name: Douglas
Geschlecht: Wallach
Rasse: Schwarzwälder
Alter: 20 Jahre
Pfleger:
Besitzer:
Preis: 29.000 T€


Ferdinand

Name: Ferdinand
Geschlecht: Wallach
Rasse: Englisches Vollblut
Alter: 15 Jahre
Pfleger:
Besitzer:
Preis: 29.000 T€


Janosch und Nepumuk

Name: (links) Janosch (rechts) Nepumuk
Geschlecht: Wallach
Rasse: Highlandpony/ New Forest
Alter: 15 Jahre / 14 Jahre
Pfleger:
Besitzer:
Preis: 22.000 T€/24.000 T€


Levi und Hope

Name: (links) Levi (rechts) Hope
Geschlecht: Wallach
Rasse: Haflinger
Alter:16 Jahre / 14 Jahre
Pfleger:
Besitzer:
Preis: 29.000 T€/28.000 T€


Palermo

Name: Palermo
Geschlecht: Wallach
Rasse: Appaloosa
Alter: 18 Jahre
Pfleger:
Besitzer:
Preis: 24.000 T€


Santiago

Name: Santiago
Geschlecht: Wallach
Rasse: Fjordpferd
Alter: 18 Jahre
Pfleger:
Besitzer:
Preis: 26.000 T€


Harlekin

Name: Harlekin
Geschlecht: Wallach
Rasse: Islandpony
Alter: 14 Jahre
Pfleger:
Besitzer:
Preis: 21.000 T€


Saphir

Name: Saphir
Geschlecht: Wallach
Rasse: Islandpony
Alter: 15 Jahre
Pfleger:
Besitzer:
Preis: 25.000 T€


Brandy

Name: Brandy
Geschlecht: Wallach
Rasse: Angelo Araber
Alter: 7 Jahre
Pfleger: /
Besitzer: /
Preis: 30.000 T€


Frodo

Name: Frodo (mitte)
Geschlecht: Wallach
Rasse: Fjordpferd
Alter: 2 Jahre
Pfleger: /
Besitzer: /
Anmerkung: Muss noch Eingeritten werden
Preis: 30.000 T€


Poor Boy

Name: Poor Boy
Geschlecht: Wallach
Rasse: Haflinger
Alter: 6 Jahre
Pfleger: /
Besitzer: /
Preis: 30.000 T€


Rusty

Name: Rusty
Geschlecht: Wallach
Rasse: ?
Alter: 3 Jahre
Pfleger: /
Besitzer: /
Preis: 30.000 T€


Nikki

Name: Nikki
Geschlecht: Wallach
Rasse: Isländer
Alter: 3 Jahre
Pfleger: /
Besitzer: /
Preis: 30.000 T€